The best time for new beginnings is now.

Thursday, November 19, 2015


Kui aasta 2015 teine pool on millegagi siiani silma paistnud, siis on selleks ilmselt olnud tõelised muutused. Ja eks sellistel aegadel on valikuvõimalusi vaid ka mõni. Minu puhul siis kas muutustega kaasa minna või käed ristis vastu seista. Proovisin nii üht kui teist ning viimaks jõudsin järeldusele, et selleks, et midagi korda saata või saavutada, on vaja asju teha moel, mida varasemalt teha pole julgenud või milles olen siiani kahelnud. 

Bloginud olen ma juba aastaid. Võib-olla ehk kauemgi kui ise oleksin osanud oodata. Isiklikust blogist kasvas välja toidublogi, mis tänaseks päevaks end on kuidagi ammendanud ja kuhu kirjutamiseks enam nõnda palju motivatsiooni pole leidnud.  Kuid siin ma nüüd olen, loon taas enda jaoks keskkonda, mis kajastaks kõike seda, mis on südamelähedane ning jääks oma olemusega ka ajarattale vastu astudes püsima. Olen tundnud palju puudust kirjutamisest ning ehk suudan vana kire siin taas ellu äratada, piiramata end varasemalt ette jäänud kindlaksmääratud konteksti raamidega.

Ilmselt leiab siin tulevikus eest teemasid toidust, spordist ning moest sisustuse, fotograafia ja igapäevaeluga seonduvate teemadeni välja. Võtan seda kui planeerimata ning üdini spontaanset seiklust, millele pärast vahva ning südant soojendav oleks tagasi vaadata. 

If someone asked me what makes the second half of my 2015 special, then I would most certainly bring out the major changes that have taken place. Both in my personal and "professional" life. And those changes gave me only a few options to pick from. Either to go with the flow or refuse to even look at the possibilities those might bring along. I tried out both, but eventually came to the conclusion that in order to really accomplish something new and different, one must actually go after those things that might lie behind the border of one's comfort zone. 

I have been blogging already for years. Sometimes I am surprised how long I have kept writing into this little web diary world of mine. It all started off with writing about personal and more trivial things, and over the years it grew more into blogging about food I accomplished to cook in my kitchen. But here I am again, creating an environment, where I could share all things that are close to my heart and would stand against the wear and tear of time. 

I hope that the future will bring many posts about food, sport, fashion, design and daily joys & struggles, that might inspire some of you as well. 

Foto: Kätlin Riivik

You Might Also Like

0 comments